Dame Kiri Te Kanawa : a portrait

produced and directed by Nigel Wattis ; edited and narrated by Melvyn Bragg
Musikk DVD utgitt 1991 Hylleplass: DVD783.0 092 Kanawa, K.T.

Ledig på hovedbiblioteket

Musikkavd. videogram: 1 av 1 ledig